Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Stanovisko k rozpočtu na rok 2016

Rozpočet mesta je pre život mesta jedným z najdôležitejších dokumentov, ktorý je predkladaný na rokovania MsZ. Rozpočet totižto významným spôsobom určuje ako sa bude ďalej mesto rozvíjať, či stagnovať resp. upadať.    → viac

Stanovisko k Zimnému štadiónu

Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby zimného štadióna, ktorá bola predmetom mimoriadneho zasadnutia MsZ v Pezinku dňa 1.12. 2015. Pán primátor Oliver Solga zavádza verejnosť.    → viac

Pezinský zimný štadión - sen, či škandál?

Na začiatku to bol „sen“ najmä pre všetkých športu chtivých Pezinčanov a nielen pre nich, ale i pre všetkých malých, či veľkých hokejistov a korčuliarov z blízkeho okolia. Snívali o tom, že raz budú môcť korčuľovať nielen vtedy, keď sa pani zima rozhodne a vytvorí na rybníkoch veľké ľadové zrkadlá, ale do sýtosti počas celého roka.    → viac

Stanovisko poslancov za Srdce Pezinka

Stanovisko poslancov klubu Srdce Pezinka  k vyjadreniu zverejnenému na webovej stránke Mesta Pezinok k prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva dňa 26.10.2015 o „Návrhu na predĺženie doby ukončenia výstavby zimného štadióna”.    → viac

Ľudia s veľkým srdcom

V pondelok 18. mája sa stretli členovia komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva v priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby Pezinok (ďalej ZOS) na Komenského ulici č. 23 na svojom pravidelnom zasadaní. Body programu boli zamerané na riešenie bytovej otázky našich občanov.  
→ viac

Tajný kontrolný deň

Pýtam sa, prečo nemôžem byť (a nielen ja, ale aj iný člen komisie či poslanec) na pokračovaní kontrolného dňa v priestoroch mestského úradu, ak ma na stavbe zástupca firmy pán Vydra a za mesto pán Ing. Zvonár spoločne vyzvali, aby sme sa presunuli na „mesto” a tam si v pokoji prešli detailnejšie výkresy či iné podklady?    → viac

Podarilo sa! Mesto bude záznamy zverejňovať

Po vyhlásení primátora na rokovaní MsZ u nemožnosti a zbytočnosti zverejňovania záznamov z rokovaní MsZ Pezinok sa zdalo, že zverejňovanie nebude možné. Teší nás, že primátor po tom, ako sme tieto záznamy začali zverejňovať, názor zmenil...    → viac

Programové vyhlásenie primátora a MsZ

Pozvánka na III. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 16. 4. 2015 obsahovala 34 bodov rokovania, ku ktorým boli v deň rokovania na „stoly"  doplnené ďalšie 3 body, o ktorých sa  v programe riadne rokovalo.    → viac

Vyhlásenie poslaneckého klubu SP

Keďže v aprílovom čísle mestských novín Pezinčan nebolo uverejnené celé znenie Vyhlásenia poslaneckého klubu Srdce Pezinka, zverejňujeme jeho úplné, necenzurované znenie...    → viac