Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Vydavateľ: Občianske združenie Srdce Pezinka

Adresa redakcie: P.O.BOX 117, 902 01 Pezinok

Redakčná rada: Ing. Jarmila Volnerová, Ing. Milan Pavelka, Ján Oravec, Milan Grell

Editor: PhDr. Jaroslav Rafaj