Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Zakladajúci členovia

Ing. Jarmila Volnerová, zakladajúca členka

Ing. Milan Pavelka, zakladajúci člen

Ján Oravec, zakladajúci člen

Nalejme si čisté víno

Operatívka u pána primátora

Na samom začiatku bol nápad, aby na tohtoročnom vinobraní v dňoch 19. – 21. septembra 2014 nechýbalo aj naše občianske združenie. Prenajme si stánok, predstaví svoje poslanie a zároveň prispeje do mestskej kasy.  
→ viac

Svätý za dedinou?